ORDIN  Nr 6.755

privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Saptamana verde“


LEGEA  Nr. 198

Organizarea sistemului de invatamant preuniversitar

ORDIN Nr. 6.235

pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor si personalului unitatii de invatamant, precum si al altor situatii corelate in mediul scolar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor in afara mediului scolar


ORDIN Nr. 801 din 5 noiembrie 2023

privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2024


ORDIN Nr. 4183 din 4 iulie 2022

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar


ORDIN STRUCTURA AN SCOLAR 2022-2023

privind structura anului scolar 2023-2024


Admitere liceu- ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5243_2022

privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024


Bacalaureat – ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5242_2022

privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat – 2023


Evaluare VIII- ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5241_2022

privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024


 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  nr. 5.447 din 31 august 2020

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar


 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.154 / 15.09.2021

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar


 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.549 / 05.11.2021

privind structura anului scolar 2021-2022


 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.550 / 05.11.2021

pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020