Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  nr. 5.447 din 31 august 2020

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.154 / 15.09.2021

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.549 / 05.11.2021

privind structura anului scolar 2021-2022

 Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  Nr. 5.550 / 05.11.2021

pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020