Oferta educațională

Exista posiblitatea optării pentru diferite materii opționale și activități pe care le puteți consulta aici:

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare se poate vedea aici

Baza materială

Incinta școlii este alcătuită din cinci corpuri construite în ani diferiți: primul și cel mai vechi, construit în jurul anului 1900, al doilea în 1962, al treilea în 1975, al patrulea în 1986 și al cincilea în 2011. Între anii 1993-1995 s-au efectuat o serie de lucrări de reparații interioare și exterioare la corpul cel mai vechi: lucrări de zidărie, zugrăveli și vopsitorie, parchetarea sălilor de clasă, recondiționarea și înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalației sanitare.

Întreaga clădire a școlii a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și de modernizare în perioada iunie 2006-august 2007, prin „Programul de reabilitare a infrastructurii școlare”, iar în anul 2011 a fost dat în folosință al cincilea corp de clădire, construit prin proiectul „Extindere Școală Generală Nr.1 Titu”, cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3. Acest corp numără șase săli de clasă și o sală multifuncțională, fiind dotat cu un mobilier și tehnică de lucru la nivelul actualelor  standarde educaționale.

Fiecare laborator și cabinet este dotat cu imprimantă și materiale didactice achiziționate recent, iar toate clasele de clasă dispun de câte un calculator și videoproiector.

 • Laborator de fizică

 • Laborator de chimie,

 • Laborator de biologie,

 • Laborator de informatică

 • Cabinet fonic

 • Cabinet de istorie

 • Cabinet de geografie

 • Cabinet de limbi străine

 • Cabinet de limba română

 • Centru de Documentare și Informare

 • Cabinet de matematică

 • Cabinet de logopedie

 • Cabinet de asistență psihopedagogică

 • Sală de sport

 • Teren de minifotbal, handbal și baschet

 • Cabinet școlar stomatologic

Grădinița Nr.1

cu program normal

Grădinița cu Program Normal Nr.1  Titu a fost înființată în anul 1976 și este amplasată pe strada I.C. Vissarion. Clădirea este dotată cu: 4 săli de grupă; 2 săli pentru depozitare materiale; 2 grupuri sanitare; 2 holuri; 1 cabinet medical.

Grădinița beneficiază și de o curte cu bănci, scăunele din butuci din lemn, topogane, leagăne și aparate de joacă. Fiecare încăpere și spațiu din incinta unității este dotat asfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor și totodată un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatură audio-video, materiale educaționale, imprimante, putem spune că acestea completează ativitatea cadrelor didactice înt-un mod adecvat.

De asemenea, grădinița dispune de interfon, sistem de alarmă și monitorizare audio video.

Personalul este specializat, cu experiență în învățământ și dornic de perfecționare.: 3 educatoare titulare, cu grad didactic I, iubitoare și atente la nevoile copiilor; o îngrijitoare, afectuoasă și grijulie.

Contact: Str. Grigorescu Nicolae, 1, Titu, Dâmbovita, telefon 0245651430

Grădinița Nr.2

cu program prelungit

Sălile de clasă sunt în număr de 4, fiecare dispunând de către un grup sanitar. Grădinița dispune de o sală de masă/multifuncțională, o bucătărie, un spațiu pentru cancelarie, un cabinet medical cu izolator, și o spălătorie. Mobilierul este nou și modern, momentan sunt 80 de paturi de perete plus 20 stivuibile. Fiecare clasă are videoproiector, imprimantă și calculator, inclusiv în sala de masă și cancelarie. Unități de aer condiționat s-au achiziționat în 2019. Preșcolarii și cadrele didactice au vestiare. Pentru siguranța unității dar și pentru respectarea condițiilor de igienă, grupele sunt dotate cu interfon. În exterior sunt aparate de joacă,  două pavilioane iar în 2018-2020  în curte s-a montat și tartan. Grupele sunt împărțite în centre de activitate, fiecare centru fiind dotat cu materiale didactice, jocuri, jucării specifice, astfel ca activitățile instructiv-educative să se desfășoare în condiții cât mai bune. Dotările de care dispune Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Titu contribuie la crearea condițiilor pentru ca un copil să se simtă în siguranță, valorificat, apreciat și să se dezvolte într-un cadru favorabil și corespunzător normelor și valorilor necesare devoltării armonioase a fiecăruia.

Contact:   Str. Petru Rareș, oraș Titu, jud. Dâmbovița, telefon 0245650686

Grădinița Sălcuța

cu program normal

În grădiniță funcționează două grupe: grupa mare și grupa mică-mijlocie sub îndrumarea doamnelor educatoare Ion Ionela Daniela și Duțescu Carmen Daniela. Primirea copiilor în gradiniță începe de la ora 8:00, iar  până la 12:00 ne desfășurăm activitatea după un program variat, în care îmbinăm jocul cu activitățile educative adecvate vârstei fiecărui copil și necesităților lui.

Oferta noastră educațională e concepută astfel încât să vină în întâmpinarea personalității unice a fiecărui copil. În plus, activitatea noastră educaţională se centrează pe colaborarea dintre copil, familie și cadre didactice, pe identificarea și valorificarea aptitudinilor individuale ale copiilor, însă mai ales pe extinderea orizonturilor creative, culturale şi artistice prin interacțiunea cu o multitudine de domenii educaționale.

Contact: telefon:0765.278.471 – Ion Ionela Daniela si 0726.478.699 – Duțescu Carmen Daniela.