MESAJUL DOAMNEI DIRECTOR

În conformitate cu  Ordinul ministrului Educației Naționale nr.3.191/2019  privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  – 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020).

prof. Voicu Ioana Iuliana

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

  • vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
  • vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020)
  • vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se va derula în perioada 30 martie 2020 – 3 aprilie 2020, conform Hotărârii Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale”Pictor Nicolae Grigorescu Titu.  După parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului se  susţin tezele semestriale.

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020, conform Ordinului de ministru 4.916/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 – 5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2019 – 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.

Probele scrise se vor desfășura conform calendarul EN VIII :

  • 15 iunie 2020: Limba şi literatura română
  • 17 iunie 2020Matematică
  • 18 iunie 2020Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Examenul se va încheia în data de 27 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Începutul unui nou an școlar ne reamintește că a sosit clipa să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaștere. Învăţătura este mijlocul prin care putem atinge cunoașterea și pentru a realiza acest lucru, trebuie să conștientizăm că numai prin unirea eforturilor putem realiza schimbarea.

Întreaga perioadă de formare și modelare începe în familie, de unde copiii trebuie să înţeleagă şi să asimileze dimensiunea educaţiei, care se consolidează ulterior, în mod organizat, în școală și se continuă toată viaţa în relaţiile interumane. Pentru aceste motive, toţi, de la copii la părinţi, de la educatori la autorităţile cu responsabilităţi în acest domeniu, avem datoria ca, în ciuda obstacolelor care se ivesc de-a lungul timpului, să ne îndeplinim misiunea. Pentru a atinge acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare și receptivitate să fiţi dornici de a învăţa din știinţa educatorilor voștri ca să creșteţi frumoși și înţelepţi!

În alt plan, dumneavoastră, stimaţi dascăli sunteţi chemaţi să îndepliniţi o profesie deloc ușoară, dar frumoasă, purtând responsabilitatea de a lumina mintea și de a sensibiliza sufletul tinerilor aflaţi pe băncile școlii!
Nu în ultimul rând, dragi părinţi ai acestor elevi, trebuie să fiţi preocupaţi nu doar de grijile materiale, care, e adevărat, ne copleșesc de multe ori, ci să vă implicaţi în această muncă de educaţie într-o strânsă relaţie cu școala!

Credem cu tărie și  avem încrederea că toţi elevii Școlii Gimnaziale ”Pictor Nicolae Grigorescu” Titu vor găsi în școală un sprijin, că  zâmbetul elevilor și setea de cunoaștere a elevilor le va da putere dascălilor să-și asume responsabilitatea nu doar în planul strict didactic, ci și personal, că așteptările părinţilor, ale copiilor și ale întregii comunităţi îşi vor găsi împlinirea în realizările acestora, în formarea lor ca oameni cinstiţi și demni.

Tuturor, vă dorim mult succes în acest an şcolar!